Våre hytter og ruter

Foto: NTT

NTT har i dag 15 hytter rundt om i fylket. Noen er sentrumsnære hytter og anlegg mens andre ligger langt til fjells. De fleste hyttene er selvbetjente, og  enkelte er ubetjente .  Vi har i alt  500 km merkede løyper i fjellet.
Se NTT filmen her.

Se oversikt over hytter og løypenett her.     

Angeltjønnhytta

Selvbetjent

Antall senger: 8

Se kart og mer informasjon på UT.no

Bellingstua

Selbetjent

Antall senger: 10

Se kart og mer informasjon på UT.no

Bjørneggen

Selvbetjent

Antall senger: 26

Se kart og mer informasjon på UT.no

Branok

Ubetjent

Antall senger: 6

Se kart og mer informasjon på UT.no

Veresstua

Selvbetjent

Antall senger: 10

Se kart og mer informasjon på UT.no

Ferslia

Selvbetjent

Antall senger: 15

Se kart og mer informasjon på UT.no

Fjellhov

Ubetjent

Antall senger: 6

Se kart og mer informasjon på UT.no

Holden Fjellgård

Selvbetjent

Antall senger: 15

Se kart og mer informasjon på UT.no

Kvitfjellhytta

Selvbetjent

Antall senger: 11

Se kart og mer informasjon på UT.no

Prestøyhytta

Selvbetjent

Antall senger: 16

Se kart og mer informasjon på UT.no

Setertjønnhytta

Selvbetjent

Antall senger: 12

Se kart og mer informasjon på UT.no

Skjækerdalshytta

Selvbetjent

Antall senger: 12

Se kart og mer informasjon på UT.no

Skorovasshøtta

Selvbetjent

Antall senger: 12

Se kart og mer informasjon på UT.noStordalshytta
 

Selvbetjent hytte under planlegging og bygging. 
Antall senger : 39