OBS! Redusert tilbud. Vennligst sjekk oppdatert informasjon om hytter og 
aktiviteter. / Reduced service. Please check updated information on cabins
and activities.
Vi i NTT er glade for å ønske våre medlemmer velkommen igjen til våre hytter 
og aktiviteter. Pga Covid19 situasjonen blir det likevel noen endringer.
Oppdatert per 4.juni:
- Våre hytter gjenåpner 15. juni, men alle må bestille i forkant. Dagsbesøk
er ikke lov, og teltere må booke et rom på hytta for å kunne bruke fasilitetene.   
- Vi i gangsetter våre fellesturer, kurs og aktiviteter fra 1.juni. Det forutsettes 
påmelding og maks antall deltakere i år. 
Foto: Gunnar Johansen