Årsmøte i NTT

Årsmøte annonse NTT
Årsmøte annonse NTT Foto: NTT

NTT avholder sitt årsmøte onsdag 23.mars kl.1900, digitalt. For påmelding til møtet send epost til nina.pettersen@dnt.no. Det blir mulig å koble seg opp til møtet allerede kl.1845. Saker som ønskes behandlet må være sendt styret innen 7.mars, og dette kan også sendes til nina.pettersen@dnt.no eller til styrets leder Arve Ingar Hjelde, arinhjel@online.no. Bortsett fra vanlige årsmøtesaker skal årsmøte behandle sak om navnendnring. Velkommen til digitalt årsmøte. 

Skrevet av Nina Pettersen 23. februar 2022