Årsmøter i NTT og turlagene

Turlagene og NTT planlegger sine årsmøter til at de kan avholdes som ordinært. Eventuelle endringer på både dato og til eventuelt digitale møter vil bli annonsert fortløpende på våre hjemmesider. 

Namdal turlag: 16.februar kl. 18.00 digitalt. Påmelding til epost bjorg.ekker@ntebb.no 
Innherred turlag: 4.mars kl. 19.00 digitalt. Påmelding til epost grethe.hesselberg51@gmail.com 
Skarven turlag: 15.februar kl. 18.00 digitalt. Påmelding til epost styreleder.skarven@dnt.no 
 NTT: 17.mars kl. 1900 digitalt. Påmelding til epost nina.pettersen@dnt.no   


Skrevet av Nina Pettersen 9. februar 2021