Støttemarsj for naturen søndag 12.mai

Støttemarsj for naturen
Støttemarsj for naturen

NTT arrangerer støttemarsj for naturen til Bessaker fjellet søndag 12.mai. Buss fra Namsos kl. 0900, med mulighet for påstigning på både Sjøåsen og Osen-Krysset. Påmelding på vår hjemmeside hvis du ønsker å være med på bussen. Bussen er gratis. 

12. mai arrangerer Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening støttemarsjer for naturen på Besselvassheia på Frøya og Bessakerfjellet i Roan. Målet er å vise hvilke enorme naturinngrep vindkraft innebærer og hindre at verdifull trøndersk natur går tapt.

Du kan velge mellom 3 alternativer:

1. Støttemars på FrøyaLes fullt program her

2. Støttemarsj på Bessaker/ FosenLes fullt program her

3. Registrer skrittene dine for urørt natur


Det er også mulig å vise sin støtte til naturen før støttemarsjene starter. Last ned DYTT.no, og gå for naturen vår med skrittene du registrerer. Deltakelsen er gratis! Last ned appen nå, og gjør deg klar til lanseringen. Du kan registrere skritt i én uke, fra 5. - 12. mai. Etter 12.mai lager vi en oversikt over hvor mange skritt som har blitt registrert, i tillegg til fylkeslister. Husk at hvert skritt teller!

Dette gjør du for å registrere deg:

  • Gå inn på www.dytt.no
  • Klikk på logg inn
  • Klikk på «jeg har startkode» og skriv inn: gafornaturen
  • Registreringsskjema fylles ut

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i sitt utkast til nasjonal ramme pekt ut 13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, store deler er urørt natur. Trøndelag er spesielt hardt rammet siden tre av de aktuelle utbyggingsområdene er lagt til vår region i tillegg til de nesten 20 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon.  

– Det er skremmende at så store natur- og friluftsområder i Trøndelag er erklært egnet for vindkraftutbygging, sier Nina Pettersen, daglig leder i NTT. Vi risikerer å miste nye store områder med urørt natur. Hensikten med støttemarsjen turistforeningene arrangerer 12. mai er å mobilisere til kamp mot en massiv vindkraftutbygging som Trøndelag allerede har fått mer enn nok av.

- Vi ser nå at motstanden mot vindkraft er økende over hele fylket og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Lokale aksjonsgrupper både på Frøya, i Snillfjord og Flatanger har ført til at stemningen har snudd, og det er gjort politiske vedtak som går imot vindkraftutbygginger man tidligere var positive til.

- Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de mange vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk samt sterkere satsing på å utvikle vindkraft til havs, vil vi ha nok kraft for å få til begge deler, sier Frode Støre Bergrem , daglig leder i Trondhjems Turistforening. 

-  Naturen er grunnlaget for alt liv og det mest verdifulle vi har. Gjennom støttemarsjen vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Dette er områder som lokalbefolkningen bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur. 

Utkastet til nasjonal ramme for vindkraftutbygging er nå sendt på høring, og Olje- og energidepartementet jobber med den endelige konklusjonen. Vi håper at innspillene fra lokalbefolkning og friluftsfolk vil få politikerne til å våkne, slik at den endelige rammen skjermer naturen på en helt annen måte. 

- Vi trenger ikke rasere verdifulle naturområder for å lykkes med det grønne skiftet.  Vi må kjempe for at kommende generasjoner får muligheten til å få de samme naturopplevelsene som oss, sier daglig lederne i TT og NTT. 


Mer informasjon om støttemarsjer andre steder finner du her.  

Skrevet av Nina Pettersen 30. april 2019