NTT har følgende Vippsnummer:

Losji og proviant 552570

Fjellhov 523335

Svarttjønna 92755

Fellesturer 136464

For mer betalingsinformasjon se under https://nt.dnt.no/betalingsinformasjon/