Veteranan

Veteranan Innherred og Veteranan Skarven gir et variert og spennende turtilbud til voksne som har anledning til å gå på tur midt i uka. Det er stor deltagelse og mye trivsel på turene som alltid ledes av en turleder  og gjerne i tillegg til en "kjentmann" . Ingen påmelding. Fotskatt kr. 30,- Vi samkjører og deler på skyssutgiftene. Turlengden gjelder hele turen. Vi koket det det er mulig. Ta med mat og drikke og bruk godt skotøy. Vi tar forbehold om endring av turmål/avkortning av tur hvis været slår seg helt vrangt.
Veteranan Skarven har alltid oppmøte utenfor Ligaard ved E14 kl. 10.00 hvis ikke annet er nevnt.

Kontakt:

Arvid Vada

480 94 134

Kontakt:

Bodil Østerås

980 87 354