Nyttige lenker

Pakkelister ​​​​​​​

Skarven, Innherred og Namdal Turlag arrangerer ulike typer fellesturer hele året. Det er alltid en eller flere godt kvalifiserte turledere med på fellestur. Turavgift på dagsturer kan du vippse til nr 136464. Husk å skrive i meldingsfeltet hvilken tur det gjelder.

Barnas Turlag er vårt tilbud til barnefamilier med barn i alderen 0 - 12 år. Turer arrangeres over hele fylket sommer som vinter.

DNT Ung Trøndelag er vårt tilbud til ungdommer fra 13 til 26 år. Vi kan tilby et variert og spennende program for ungdommer i begge trøndelagsfylkene.

Friluftsskolen

Foto: NTT

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10-13- åringer. Sommeren 2022 arrangeres det i Stjørdal, Namdal og Innherred. Nærmere informasjon om sted og tid kommer på hjemmesiden.


NTT fjellsport arrangerer turer for de over 18 år som ønsker å drive med fjellsportaktiviteter som klatring, bratt skikjøring, tinderangling, brevandring og grotting. NTT Fjellsport arrangerer både turer og kurs, og legger til rette for å utdanne instruktører.

Veteranan Innherred og Veteranan Skarven tilbyr et rikt og variert turtilbud i nærmiljøet. Turene er ofte med kjentmann og bålkjelkaffen hører alltid med.

NTT arrangerer årlig ambassadørkurs, nærturlederkurs, sommer- og vinterturlederkurs. Vi har et nært samarbeid med TT, og du er velkommen til å delta på kurs i begge foreningene.

OPPTUR


Første onsdag i mai hvert år inviterer vi med oss 8-klassinger i fylket på en skikkelig OPPTUR

KOM DEG UT

Første søndag i februar og første søndag i september arrangerer vi KOM deg ut - DAGEN flere steder i fylket.