Styret i NTT 2019 - 2020

Navn Rolle E-post Telefon
Arve Ingar Hjelde Styreleder i NTT @epost 952 05 010
Bjørg Ekker Styremedlem NTT, leder Namdal Turlag, @epost 991 54 102
Bente Eidesmo Styremedlem NTT, styremedlem Namdal Turlag @epost 979 58 279 
Grethe Hesselberg Styremedlem NTT, leder Innherred Turlag @epost 959 77 914
Tommy Lien Styremedlem NTT, leder Skarven Turlag @epost 414 86 389
Gunnar Johansen Styremedlem NTT, nestleder Innherred Turlag @epost 906 76 542
Torun Nesse Styremedlem NTT, styremedlem Skarven Turlag @epost 415 20 290