OM NTT

Som en del av DNT, arbeider vi for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv . Nord Trøndelag Turistforening (NTT) ble opprettet i 1972 og endret navn til DNT Nord- Trøndelag på årsmøte 23.mars 2022. Foreningen består av tre turlag; Namdal Turlag, Innherred Turlag og Skarven Turlag. Ved utgangen av 2021 har foreningen i alt 4404 medlemmer.  NTT har per i dag 15 hytter og med enn 500 km merkede løyper i fjellet. Hver år utføres flere tusen dugnadstimer for at allmenheten lettere skal kunne ferdes sikkert i fjellet. Vår visjon er å gi flest mulig er "naturopplevelse for livet" 

Ja, jeg vil bli medlem av Nord-Trøndelag Turistforening


Foto: NTT
Foto: BT Grong
Foto: Arvid Vada

Priser på medlemskap 2021

Type medlemskapPris
Familiemedlemskap1275,-
Hovedmedlem710,-
Ungdom (19-26 år, født 1994-2001)360,-
Honnør (Født 1953 eller tidligere)555,-
Barnas Turlag (0-12 år, født 2008-2020)135,-
Skoleungdom (13-18 år, født 2002-2007)220,-
Husstandsmedlem390,-