OM NTT

Som en del av DNT, arbeider vi for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv . Nord Trøndelag Turistforening (NTT) ble opprettet i 1972 og består av tre Turlag; Namdal Turlag, Innherred Turlag og Skarven Turlag. Ved utgangen av 2018 har foreningen i alt 4769 medlemmer.  NTT har per i dag 15 hytter og med enn 500 km merkede løyper i fjellet. Hver år utføres flere tusen dugnadstimer for at allmenheten lettere skal kunne ferdes sikkert i fjellet. Vår visjon er å gi flest mulig er "naturopplevelse for livet" 

NTT ble miljøsertifisert som Miljøfyrtårn i 2009. Du kan lese mer om sertifiseringsordningen ved å trykke på Miljøfyrtårn logoen.