Vær en del av fellesskapet

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i turistforeningens virksomhet. Hvert år utføres flere tusen dugnadstimer for å opprettholde det rike tilbudet og det store aktivitetsnivået organisasjonen har. Nord-Trøndelag Turistforening har behov for dugnadshjelp på flere områder i løpet av et år. Dugnad er både sosialt og trivelig Hva vil du bidra med? 

Hyttetilsyn og dugnadsarbeid.

Alle NTTs hytter har hyttetilsyn som besøker hytta jevnlig og holder den i orden. Det er en omfattende jobb og omfatter både rundvask og bytting  av sengeklær. De må også sørge for gass, fylle opp proviantlager og vedlager og tømme utedoen. 
Store vedlikeholdsoppgaver og utbygginger utføres på dugnad.

Har du lyst til å bidra, ta kontakt med leder i det lokale turlaget eller NTT kontoret.

Løypetilsyn og stidugnad

NTT har over 5oo km merkede løyper. Løypetilsynene har ansvaret for å vedlikeholde stiene ved å merke, kviste, og varde. Større prosjekter som brubygging og klopplegging gjøres på større dugnader som turlaget organiserer.

Er dette noe for deg?

Ta kontakt med leder i det lokale turlaget eller NTT kontoret.

Vaffelvakt på Svarttjønnbua

Hver søndag hele året serveres det kaffe og vafler på Svarttjønnbua i Steinkjer.

Har du lyst til å delta sammen med dugnadsgjengen på Svarttjønna, ta kontakt med driftsgruppa på telefon:

928 17 431.

Følg driftsgruppa på Facebook

Turleder

NTT arrangerer mange turer for alle aldersgrupper gjennom hele året, og det er stadig behov for nye turledere.

Har du lyst til å delta på kurs for bli turleder eller instruktør i NTT? Ta kontakt med Nina Pettersen.

nina.pettersen@dnt.no

Tlf. 74 82 78 80

Som hyttetilsyn har du fri overnatting på din hytte. Og som løypetilsyn overnatter du gratis i forbindelse med merking. Foreningen dekker alle matutgifter på dugnadene. 
Som turleder og aktivitetsleder får du selve turen og tilbud om gratis turleder/aktivitetslederkurs.
Alle våre tillitsvalgte får tilbud om å bestille klær til rabatterte priser via DNT kolleksjonen som sendes ut årlig.

Ta kontakt med ditt turlag eller kontoret hvis du ønsker å være med å bidra.