NTT søker hyttevakt på Kvitfjellhytta og Prestøyhytta i sommer

Kvitfjellhytta
Kvitfjellhytta Foto: Atle Stenmo

NTT søker etter hyttevert(er) for Kvitfjellhytta og Prestøyhytta for sommeren 2019. Dette er foreningens to mest besøkte selvbetjenthytter, og utgjør en del av ekspedisjonen Norge på tvers.

Som hyttevakt har man flere oppgaver som skal utføres daglig, og noen av oppgavene er tilstrekkelig blir utført ukentlig. Perioden gjelder for uke 28 - uke 32.
Dette er noen av oppgavene som hyttevakt:

 • Som hyttevakt må du påse at alle gjester skriver seg inn i hytteprotokollen når de ankommer hytta. Rettigheter inne på hytta har man etter man har skrevet seg inn.

 • Rommene hjelper man til å fordele hvis det er stor pågang.

 • Sørge for å organisere overnattingsplasser. På Kvitfjellhytta blir det også i lavvo når det er stor pågang. 

 • Bistå gjester med de spørsmål de måtte ha og veilede dem etter de regler hytta har. Husk at mange av oppgavene skal gjesten selv utføre og da er det viktig at de som ikke er kjent med disse får en hyggelig veiledning på dette.

 • Fellesområder skal holdes rene og pene og det forventes at du som hyttevakt tar daglig/ukentlig vask ved stor pågang i hytta.

 • Sørge for tilstrekkelig med bøtter og skilting til vann.

 • Det er et eget uthus for lagring av søppel og du som vakt har ansvar for at søppel inne i hytta tømmes ved behov, og at søppelet sorteres.

 • Fyr opp i hyttas vedovner ved behov. Det er du som vil ha ansvar for dette og sørge for at det foregår en sikker fyring inne på hytta. Tøm aske og ordne opptenningsved.


 • Sørg for renhold og barking på utedoen.

 • Vedlikehold området rundt hytta slik at det fremstår som velholdt og ryddig.

 • Tett dialog med hyttetilsynene for prioritering av annet forefallende arbeid slik som beising, snekring, vedstabling osv.

 • Brannrunder skal utføres daglig og det er viktig at rømningsveiene (vinduene) er tilgjengelig. Spesielt viktig når det er mye tørking av klær.


 • Være en ambassadør for NTT / DNT og våre verdier.

Begge hyttene er selvbetjente og du som hyttevakt har ansvaret for at matlageret er ryddig og pent. 
Vi kan tilby den rette personen:

 • Kost og losji under oppholdet er dekket (ferskvarer må medbringes selv hvis man ønsker det)

 • Frihet til å styre dagen noe selv

 • 2500 kr pr uke

 • Du får treffe mange trivelige fjellvandrere.

 • En opplevelse for livet i vakre Skarvan og Roltdalen fjellområde.

Søknad sendes til daglig leder i NTT Nina Pettersen. epost nina.pettersen@dnt.no og telefon 93004930.


Skrevet av Nina Pettersen 12. juni 2019