Prestøyhytta har fått et løft

Dugnad på Prestøyhytta
Dugnad på Prestøyhytta Foto: Lene Johansen

Prestøyhytta har fått et betydelig løft i høst. Hytta har fått nytt tak, nesten alle vinduene er skiftet og verandataket på anekset er skiftet. Dugnadsleder Helge Gylland har stått for planlegging og tilrettelegging slik at alle planlagte arbeidsoppgaver ble gjennomført.

Allerede i vinter ble det kjørt opp materialer, vinduer og verktøy som var nødvendig. Lørdag 3. september starta dugnadjengen med å ta av torvtaket på hytta. Med godt verktøy gikk arbeidet med å skru på plater utrolig greit. Noen var på taket andre skiftet viduer og rydda, hengte opp nye gardiner og andre serverte god mat. Tusen takk til Helge Gylland, Dagfinn Storflor, Jens Kringen, Sissel Hernes, Alf Wåde, Helge Storå, Hallgeir Skolmli og Oddleift Tyholt.

Antall overnattinger kan enkelte døgn overstiger antall sengeplasser og or å øke overnattingskappasiteten på hytta, vil den tunge salongen bli erstattet med sengebenker som kan fungere både som sofa og seng. Det vil bli bedre gulvplass for madrasser og et bedre tilbud til fjellfolket.

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Aasta Folvik 26. september 2016