Veterantur på Nessestien

Høstsesongen for Veteranan Innherred Turlag startet onsdag 24. august med tur på den nye Nessestien. I vakkert høstvær og blant gule kornåkre var 40 personer med på den 9 km lange stien på Levanger-Nesset.
Høstsesongen for Veteranan Innherred Turlag startet onsdag 24. august med tur på den nye Nessestien. I vakkert høstvær og blant gule kornåkre var 40 personer med på den 9 km lange stien på Levanger-Nesset. Foto: Arvid Vada

Høstsesongen for Veteranan Innherred Turlag startet onsdag 24. august med tur på den nye Nessestien. I vakkert høstvær og blant gule kornåkre var 40 personer med på den 9 km lange stien på Levanger-Nesset. Kjentmann Ole Martin Veske orienterte om landbruket i dag, og om historiske steder og hendinger. Veske fortalte også om tilblivelse av stien, og viktigheten av respekt for miljøet, samtidig med ønske om at folk flest vil bruke naturen og friluftsområdene. Det er satt opp fine skilter, og enda gjenstår en del arbeid før stien er komplett.

Vi fikk høre om interessante historiske steder. Først Rognhaugen, hvor det i en kvinnegrav fra ca  300 å e.Kr., bl.a. ble funnet sølvspenner og jernbeslag til skrin, såkalte «rike funn». Mange av gårdene på Nesset er svært gamle, flere helt fra Jernalderen, kanskje eldre. Veske er en slik gård, og stien går inn i skogen i Veske-marka. I utkanten ned mot åkeren og bosettingen, finner vi en stor «offerstein», 50 m.o.h. Den er av Vitenskapsselskapets antikvariske avdeling i Trondheim (1954), tidfestet til slutten av steinalderen, eller starten på Bronsealder, for ca 4000 år siden. Videre gikk turen opp om Kråkstad og utover mot «Litlenget» (Nyenget). Stien svinger av mot Russgården hvor vi fikk se restene etter en gammel nedlagt torv-løe. På Kråkstad fikk vi møte dagens eier Ole Jørstad, som fortalte om gården i dag og historien bakover i tid. Senere gikk vi forbi Vårtuns nye byggefelt, oppover i Veskemarka igjen, til en flott anlagt bålplass og gapahuk i «Kleiva». Kjellrun Skjerve hadde kaffen klar, og det ble en trivelig stund og hvile, før turen gikk tilbake til bilene. En spesiell takk til Ole Martin Veske som ga oss en kunnskapsrik og flott dag på Nesset.


Åshild Wesche Selmer 

Turleder

Veteranan Innherred turlag på den nye Nessestien
Veteranan Innherred turlag på den nye Nessestien Foto: Arvid Vada

Skrevet av Nina Pettersen 29. august 2016