Utlysning prosjekt stilling: Leder Friluftskolen

Fra Friluftskolen i Verdal
Fra Friluftskolen i Verdal Foto: Astrid Møllenhus

Vi søker etter prosjektleder for tre friluftskoler i 2022. Dette er en flott mulighet til å få få jobbe med friluftsliv og unge i  alderen 10-13 år i noen uker i sommer. Friluftskolen er et friluftseventyr hvor vi lærer deltakerne om allemannsretten og ferdsel, bruk av kart og kompass, leirliv, lage mat på bål, padle kano, fiske og andre morsomme aktiviteter i friluft. 

Plan for Friluftskoler i 2022 fordelt på områder:

Uke 26:                Namdal

Uke 27:                Innherred

Uke 32:                Skarven


Arbeidsoppgaver for prosjektleder

 • Rekruttere/ «ansette» aktivitetsledere
 • Sørge for god arbeidsfordeling, god kommunikasjon og god organisering med og mellom aktivitetslederne.
 • Delta aktivt som aktivitetsleder selv på friluftskolene.
 • Sørge for nødvendig kurs og opplæring i førstehjelp og vannredning for aktivitetslederne. Vi stiller ikke krav om at du har dette fra før, da vi leier inn eksterne kursholdere om nødvendig. 
 • Bidra med å søke tilskudd.
 • Ta ansvar for positive planleggingsmøter med aktivitetslederne i forkant, underveis og god evaluering etter gjennomføring.
 • Ha kontakt med foreldre/foresatte ifm påmelding.
 • Ta ansvar for program, leker og oppgaver, utstyr og mat etc.
 • Ta ansvar for opprigging og nedrigging av campene.
 • Ta ansvar for at utstyr blir sjekket og ordnet før lagring til neste gangs bruk.
 • Skrive rapport.

Kvalifikasjoner for prosjektleder «Friluftsskolen»:

 • Friluftkunnskap og erfaring.
 • Pedagogisk bakgrunn.
 • Trygg i dialog med både voksne og barn.
 • Strukturert og med god arbeidskapasitet.
 • Ønsker å lede og ha ansvar.
 • Leken, kreativ og positiv.

Arbeidstimer og betingelser:

 • Anslag 180-190 timer totalt for 3 friluftskoler inkludert planlegging, gjennomføring og rapportering.
 • Må påregne oppstart planlegging noen arbeidsdager/timer i mai. 
 • Prosjektlønn: kr 60 000,-. 
 • Ansettelsesdato og andre betingelser etter avtale.  

Søknad sendes til daglig leder nina.pettersen@dnt.no innen 20.april. Ta gjerne kontakt med Hilde Grødahl Thomsen for nærmere informasjon om konseptet Friluftskolen  og arbeidsoppgavene. Vi kan nås på tlf 74827880. 

Friluftskolen
Friluftskolen Foto: NN

Skrevet av Nina Pettersen 23. mars 2022