NTT kontoret på flyttefot neste år

NTTs kontor
NTTs kontor Foto: NTT

NTT kontoret flytter inn i nye lokaler på Orkesterplassen neste år. 

Fra september 2022 blir NTT kontoret å finne på Orkesterplassen på Stjørdal. Kimen parken blir nærmeste nabo og de nye lokalene skal inneholde kontorer, informasjon- og butikk fasiliteter. Vi tror det blir en flott plassering for både bedre synslinghet, tilgjengelighet og rekruttering. Vi gleder oss allerede, men vil samtidig takke for nåværende huseier Gjensidige Stjørdal Brannkasse for godt husvære i mange år. Målet er å opprettholde konstant kontor tilgjengelighet helt frem til flyttingen, men butikken vil selvsagt stå "stand by" ifm flytteprosessen. 

Skrevet av Nina Pettersen 28. oktober 2021