Smittevernsinstrukser i NTT fra 25/8

Smittevern
Smittevern Foto: Svein Sandvik

Styret i NTT har vedtatt oppdaterte instrukser som er i henhold til de instrukser og råd vi har fått fra DNT sentralt, lokale helsemyndigheter og FHI. Instruksene er vedtatt 25/8 og gjelder inntil annen beskjed blir gitt. For alle aktivitet så gjelder fortsatt god håndhygiene, holde avstand og hold deg hjemme hvis du er syk/har symptomer på covid19.

Hytter:

  • Vi opprettholder dagens bookingnivå på våre hytter frem til 31.12 2021. Det er booking på romnivå unntatt Fjellhov, Branok, Skorovashøtta og Holden, som alle fortsatt har booking på hyttenivå. Svarttjønnbua fortsetter som tidligere, men det er åpent for at maks 5 gjester kan være inne på bua samtidig. De som selger kaffe og vafler på Svarttjønnbua må fortsatt bruke munnbind og gjerne engangshansker. 

Aktivitet:

  • Barnas turlag / Kom Deg UT: Maks 200 deltakere og krav til registrering/påmelding. Tilstrekkelig med navn og kontaktinfo til én person i hver kohort. Legg opp til aktiviteter og arrangement som ikke innebærer tette samlinger; mao at det kan holdes avstand, samt at vi har med for eksempel hånddesinf.
  • Veteranan: Fortsatt krav til påmelding, men vi kan øke antallet fra 20 til 30 deltakere. Samkjøring er også greit.
  • DNT Ung Trøndelag: Dette er en gruppe som enda ikke er vaksinert; så her kan vi være litt mer oppmerksom ift smittesituasjonen i regionene utover høsten. 
  • Opptur (turdag for 8.klassinger) : Det er vedtatt kun én skole per arrangement. Med andre ord skal ikke elever fra ulike skoler delta på samme tur/arrangement.
  • Fellesturer Namdal, Innherred og Skarven: De kan avholdes som «normalt», men med påmelding selvsagt. De som er fullvaksinerte kan sove på samme soverom. Samkjøring er også greit.
  • NTT Fjellsport: Samme som for turlagene.
  • Annet: for eksempel dugnader kan avholdes som normalt og med samkjøring forutsatt at deltakerne på dugnaden er fullvaksinerte.

Skrevet av Nina Pettersen 27. august 2021