Midlertidig omlegging av sti Bjørneggen- Schulz/Ramsjø

Omlegging av sti
Omlegging av sti Foto: Per Gunnar Østerås

Stien ut fra Bjørneggen mot Ramsjø- og Schulzhytta er lagt om ifm riving av demningen ved Gilsådammen. Du må nå krysse Hårråa ved brua, og følge merkingen/ skiltingen derifra. Opplysningsplakat er slått opp på hyttene og ved "jordet".Skrevet av Nina Pettersen 16. juli 2021