Navneendring Stordalshytta / Bjørneggen

Gamle og nye Bjørneggen
Gamle og nye Bjørneggen Foto: Jon Håkon Slungård

Stordalshytta blir Bjørneggen, og "gamle" Bjørneggen rives. Det er godkjent og vedtatt at navnet Bjørneggen videreføres til den nye hytta i Stordalen i Meråker. 

Vi kommer en med hyggelig nyhet fra oss i NTT angående den nye turistforeningshytta i Stordalen i Meråker. Det er godkjent og vedtatt at navnet Bjørneggen videreføres til den nye hytta. (Navnet Stordalshytta utgår derfor.) Bjørneggen vil få både det norske og samiske navnet. (Det avklares med samisk språkkonsulent i Snåsa for å få det korrekte samiske navnet)

Bjørneggen er et særlig vakkert og spesielt navn som har lang historie; noe som også gjenspeiler fjellområdet. Vi er derfor veldig glad for at våre naboer på Bjørneggen Søndre (Gjemse) og Bjørneggen Nordre (Graftås og Brekken) har kommet med og støttet dette innspillet slik at dette historiske navnet videreføres på den nye turistforeningshytta som har Gnr 48 bnr 12.

Skrevet av Nina Pettersen 20. mai 2021