Ny vindkraft sak har rullet opp i Stjørdal

Omtrentlig plassering av de 31 turbinene Arise AB ønsker å bygge på Vennafjellet/Leksdalen i Stjørdal kommune
Omtrentlig plassering av de 31 turbinene Arise AB ønsker å bygge på Vennafjellet/Leksdalen i Stjørdal kommune Foto: NN

Forrige uke sprakk nyheten om at svenske Arise AB er godt i gang med planleggingen av et stort vindkraftverk i Stjørdal kommune. 31 turbiner som er 220 meter høy er tenkt plassert midt i statsalmenningen mellom Mostadmarka, Vennafjellet og Lånke. Alle tre kommunene Stjørdal, Malvik og Selbu vil bli berørt  selv om turbinene er tenkt plassert innenfor kommunegrensa til Stjørdal. 

Som en del av FNF Trøndelag er NTT sammen med de andre natur- og friluftsorganisasjonene sterkt i mot ytterligere utbygging av landbasert vindkraftverk i Trøndelag. Spørreundersøkelser viser at stadig flere nordmenn er negative til vindkraft på land. Hele 76% ønsker ikke vindkraftverk som forstyrrer dyreliv, og i Trøndelag er folk generelt mer negative enn i områder det er bygd mindre vindkraft. Fortsatt merker vi et stort engasjement fra medlemmer i organisasjonene og det er et kraftig signal til Stjørdals politikere når den lokale aksjonsgruppen på Facebook får 6000 medlemmer på 4 dager. Ekteparet Haugan opprettet en Facebookgruppe "NEI til Vindkraft på Stjørdal" og på få dager skapt stort engasjement. Det er positivt at både private, organisasjoner, poliske parti og andre står tydelig frem med budskapet om å stanse dette prosjektet mens det fortsatt er i startgropa. Det er ikke behov for videre utredning, da det bare for kort tid siden var tydelig tale fra de trønderske politikerne i fylkeskommune og i kommunene:
«Trøndelag har allerede tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge på det som det er konsesjonsgitt og utbygd. Vi har tatt vårt ansvar i den globale klimadugnaden», uttalte fylkesordfører Tore O Sandvik etter at fylkestinget sommeren 2019 fattet et klart vedtak mot mer vindkraft i Trøndelag. Stjørdal kommune og de fleste trønderske kommuner tilsluttet seg dette i egne vedtak. Det var bygget mye på kort tid og mange visste nok ikke helt hva slike store anlegg faktisk innebar før de sto der. Vi og våre medlemmer så derfor på dette som en seier for naturen. Naturen tilhører oss alle, og det var viktig at man fikk et så tydelig vedtak i Trøndelag. Drøyt halvannet år senere er det ikke noe som tilsier at de folkevalgte bør endre mening. 

Vi mener derfor at Stjørdal kommune bør avfeie forslag umiddelbart og før det settes i gang videre utredning. 

Skrevet av Nina Pettersen 12. februar 2021