Vi er i rute med byggingen på Stordalshytta.

Stordalshytta under bygging desember 2020
Stordalshytta under bygging desember 2020 Foto: Inge Grøntvedt

Vi ønsker godt nyttår fra Stordalen og vil med dette informere om status på byggingen av Stordalshytta. 

Det er en stor lettelse og glede at vi kan informere våre medlemmer og andre fjellvenner om at vi er i rute med byggingen av Stordalshytta i Meråker, og vi gleder oss virkelig til å vise den frem og ta den i bruk etterhvert. Men selv om vi er godt i gang er det mange arbeidstimer igjen enda, og vi trenger etterhvert mye dugnadsfolk også.  Vi har hele tiden hatt stort søkelys på ivaretagelse av HMS i alle ledd i organisasjonen og i produksjonen. Vår totalentreprenør Selbu Byggtre AS har etablert et godt system for Sikker Jobb Analyse (SJA), og så langt er det ikke meldt om verken skader, skader med fravær eller andre uønskede hendelser i forbindelse med produksjonen og byggingen av Stordalshytta. Fremdriften er heller ikke blitt berørt av Covid19 situasjonen i landet. Det er vi som byggherre veldig fornøyd med. Vi jobber fortsatt utfra ferdigstillelse 1.juni 2021, men er forberedt på at dette kan forskyves alt avhengig av både hvordan vinteren blir videre og ikke minst hvordan smittesituasjonen utvikler seg videre.
Status per nå er at alle vegger og tak i 2.etasje er kledd med gips, brannfugene mellom tak og vegger er ordnet. I 2.etasjen er det påbegynt kledning av vegger og samt legging av gulv.. Alle baderom/våtrom er ferdig avrettet og sparklet, og fallene er kontrollert og godkjent. Fremdriften er i henhold til plan og tidsfrist. Vi erfarer at hytta holder godt på varmen tross kulden som har vært en periode. Både snekkere, rørlegger og elektriker sørger for god kvalitet på arbeidet som utføres på Stordalshytta. Kontaktinformasjon:
Hans Morten Kulseth i Selbu Byggtre AS, tlf. 4163423. Nina Pettersen i NTT, tlf. 93004930

Skrevet av Nina Pettersen 18. januar 2021