Byggeaktiviteter ved Bjørneggen

Tomt Stordalshytta
Tomt Stordalshytta Foto: Inge Grøntvedt

Det er nå stor byggeaktivtet ved Bjørneggen ifm byggingen av den nye Stordalshytta. Våre gjester på Bjørneggen og på friluftsområdet på Åsberget bes vise hensyn og ikke gå innenfor avsperret byggeområde. 

Sammen med vår entreprenør Selbu Byggtre AS har vi stort fokus på HMS ifm produksjonen og byggingen av den nye Stordalshytta. Et av tiltakene som gjøres på byggeplassen er å sperre av med byggegjerde slik at uvedkommende ikke beveger seg inn på området. Det er særdeles viktig at dette blir overholdt og vi ber derfor om at både gjester på Bjørneggen, firluftsområdet Åsberget og andre ikke går innenfor avsperringene. 
Det vil bli stor byggeaktivitet i hele høst og vinter, og vi må derfor be våre gjester om å utvise ekstra tålmodighet og hensyn i denne perioden. Og så gleder vi oss til å kunne ønske alle velkommen til den nye hytta neste sommer. 
Hvis spørsmål rundt dette: ta kontakt med daglig leder i NTT, Nina Pettersen, eller Selbu Byggtre AS ved Hans Morten Kulseth. 

Skrevet av Nina Pettersen 6. august 2020