Byggingen av Stordalshytta er i gang.

Stordalshytta
Stordalshytta Foto: NTT

Stordalshytta bygges på den gamle tomta for Bjørneggen søndre, g.nr 48 b.nr 1. i Stordalen i Meråker kommune. Den nye hytta skal erstatte dagens Bjørneggen, som har fungert som selvbetjeningshytte de siste 35 år. Vi har jobbet med prosjektet i mange år og nå er vi endelig i gang med selve byggingen.

Byggetillatelsen ble innvilget 17.april i 2020, og det er inngått kontrakt om totalentreprise med Selbu Byggtre AS. Lokale leverandører blir benyttet til både produksjon og bygging, og vi tilstreber en god lokal forankring. Bygging og drift av Stordalshytta skal utføres på en slik måte at det i minst mulig grad blir til ulempe for våre naboer, reindriftsnæringen og andre berørte parter.  Grunnarbeidet ble påstartet i uke 26 og vi forventer å kunne starte med trearbeidet i uke 33. Endelig ferdigstillelsesdato kommer vi tilbake til, men hytta skal stå klar til neste sommer.
Kontaktinformasjon er Nina Pettersen i NTT og Hans Morten Kulseth i Selbu Byggtre. 

Skrevet av Nina Pettersen 10. juli 2020