NTT søker etter hyttevakter i sommer

prestøy
prestøy Foto: ntt

NTT søker etter mobile hyttevakt(er) for Setertjønnhytta og Skjækerdalshytta i Skjækerfjella, og Kvitfjellhytta og Prestøyhytta i Skarvan og Roltdalen. De to sistnevnte er foreningens to mest besøkte selvbetjenthytter, og utgjør en del av ekspedisjonen Norge på tvers. Dette er en glimrende sommerjobb også for ungdom over 18 år. 

Pga Covid 19 situasjonen har NTT i år behov for mobile hyttevakter til hyttene langs Norge på Tvers (Kvitfjellhytta og Prestøyhytta) , og hyttene langs Helt på Grensen og som ligger langt fra bilveg (Setertjønnhytta, Skjækerdalshytta).Som hyttevakt har man flere oppgaver som skal utføres ukentlig eller flere ganger gjennom perioden. 

Som hyttevakt har man flere oppgaver som skal utføres ukentlig eller flere ganger gjennom perioden.

 • Som hyttevakt må du påse at alle gjester som ankommer har booket på forhånd. I år er det ikke lov med dagsbesøk og teltere må booke rom på hytta for å kunne bruke fasilitetene. Selv om gjestene har forhåndsbestilt skal de skrive seg inn i besøksprotokollen.
 • Bistå gjester med de spørsmål de måtte ha og veilede dem etter de regler hytta har. Husk at mange av oppgavene skal gjesten selv utføre og da er det viktig at de som ikke er kjent med disse får en hyggelig veiledning på dette. Det er ekstra informasjon i år angående renhold og smittevern.
 • Fellesområder skal holdes rene og pene og det forventes at du som hyttevakt tar ordentlig vask av hytta, utedoen og sikringsbua. Det skal rengjøres på berøringspunkter (dørhåndtak, brytere, toalettsete osv) med klorin eller tilsvarende.
 • Sørge for tilstrekkelig med bøtter og skilting til vann.
 • Det er et eget uthus for lagring av søppel og du som vakt har ansvar for at søppel inne i hytta tømmes ved behov, og at søppelet sorteres.
 • Fyr opp i hyttas vedovner ved behov og sørg for at det foregår en sikker fyring inne på hytta. Tøm aske og ordne opptenningsved og bær inn ved.
 • Påse at matlageret er ryddig og pent.  Noter det som mangler slik at vi kan planlegge innkjøp og transport av disse varene.  
 • Etterfyll Antibac i dispenserne.
 • Sørg for renhold (klorin) og barking på utedoen.  
 • Vedlikehold området rundt hytta slik at det fremstår som velholdt og ryddig.
 • Brannrunder: påse at røykvarslere virker, slukningsapparatene står tilgjengelig og viktig at rømningsveiene (vinduene) er tilgjengelig. Spesielt viktig når det er mye tørking av klær.
 • Være en ambassadør for NTT / DNT og våre verdier.
 • Man er pålagt av myndigheter å skrive seg inn til arbeid hver dag. Dette skal utføres av dere som er på jobb og det er viktig at dette blir gjort daglig.
 • Det er viktig at dere som hyttevakt har en «usynlig rolle», og at gjesten stort sett kan klare seg selv, men bistå gjestene ved spørsmål.
 • Det er viktig at man presenterer seg som hyttevakt slik at gjester som ankommer skjønner at dere faktisk jobber i regi av NTT.
 • Alt matuttak noteres på egen liste og leveres kontoret sammen med rapportskjemaet.  
 • Følg NTTs beredskapsplan ved varsling av hendelser.

Vi søker for perioden uke 29- uke 33

Vi tilbyr ukelønn (ca 5 dager arbeidsuke) kr 2500,-. I tillegg dekkes alle utgifter til kjøring , samt gratis kost og losji. 

Ta kontakt snarest om du kunne tenke deg en sommer i fjellet på jobb som hyttevakt. Kontaktperson er Nina Pettersen, daglig leder. 


Skrevet av Nina Pettersen 19. juni 2020