Storstilt Sti-dugnad

Norge på tvers - langs 63° nord
Norge på tvers - langs 63° nord

Norge på tvers er en unik ekspedisjonsopplevelse som vil gi turgåere minner for livet. Turen går langs den offisielle "Norge på tvers"-ruten langs 63 gr Nord fra Stjørdal til Sylsjøen (Svenskegrensen). En av de fineste etappene trenger en stor og viktig oppgradering av stien. 

På strekningen Flaksjøen - Kvitfjellhytta ble det i vinter kjørt ut ca 6 km med klopper. Med utgangspunkt fra Ytteråsen (7 km øst for Elvran), vil vi opprette en "base-camp". Det vil etableres 3 arbeidslag à 4 personer som jobber sammen. Det vil være en arbeidsleder pr lag som har erfaring med klopplegging og som styrer arbeidet i laget.
Deltakerne som melder seg på denne rutedugnaden vil få tilsendt mer deltaljerte opplysninger, som også inneholder info om smittevernstiltak ifm dugnaden.
Da det ikke er noen turistforeningshytte i området, vil deltakerne enten måtte kjøre til og fra hver dag (kjøregodtgjørelse utbetales) eller overnatte i telt. Bespisning vil vi komme tilbake til deltakerne.
Det er ikke noe krav å delta alle fem dager, men oppgi hvilke dager du kan delta på ved påmelding. For påmelding og informsjon ta kontakt med Nina i NTT, nina.pettersen@dnt.no eller Per Gunnar i TT (per.gunnar.osteraas@dnt.no) eller du kan melde deg på via hjemmesiden; https://www.tt.no/aktiviteter/122441/884208/ 

Vi ønsker deg velkommen til rutedugnad.

Skrevet av Nina Pettersen 5. juni 2020