Koronavirus

NTT følger helsemyndighetenes instrukser angående Korona. Vi tar forbehold om at endringer kan skje raskt. Vi har besluttet å avlyse alle våre fellesturer og arrangement inntil videre. Vi velger også å stenge butikken og kontoret for publikum. Vi kommer med mer informasjon så snart det foreligger nye føringer fra helsemyndighetene. 

Våre selvbetjent hytter er som vanlig låst med DNT nøkkel, men vi  ber om at alle utsetter fjellturen og besøkene på våre hytter. Følg FHI og andre helsemyndigheters råd.   Turisthyttene og de merkede rutene er en viktig del av infrastrukturen og sikkerheten i fjellet. Denne beredskapen er et samfunnsansvar vi må opprettholde også slik situasjonen er nå, men vi oppfordrer samtlige til å delta i den nasjonale dugnaden med å stanse videre smitte. 
For spørmål: ta kontakt med Nina Pettersen, daglig leder. 93004930.

Skrevet av Nina Pettersen 11. mars 2020