Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Stor seier for norsk natur og klima

Fra støttemarsjen på Bessaker i mai 2019
Fra støttemarsjen på Bessaker i mai 2019 Foto: Arve Ingar Hjelde

Regjeringen annonserte i går at nasjonal ramme for vindkraft droppes. Det er svært gode nyheter for natur og klima at regjeringen nå viser at de ønsker en ny gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynet mellom energiutbygging og natur på en langt bedre måte, sier styreleder i Den Norske Turistforening (DNT) Per Hanasand.

DNT og deres 57 medlemsforeninger var blant de 5000 som leverte høringsinnspill til forslaget om Nasjonal ramme. Der ba organisasjonen om at kartdelen av nasjonal ramme ble skrotet, at det ble etablert en tydelig nasjonal styring i vindkraftutbyggingen, og at det tas mye større hensyn til natur. 

I dag har alle som har et hjerte for natur og friluftsliv grunn til å glede seg. Dagens beskjed fra regjeringen viser at innspillene våre har blitt lyttet til. Nå kan vi endelig komme i gang med å utforme politikk som setter rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep, sier Hanasand.

DNT var positive til en nasjonal ramme fra starten av, fordi den kunne være et godt verktøy for å sikre en naturvennlig fornybarsatsing. Men rammen som ble lagt fram la ikke grunnlag for det. Og målsetningen om at rammen skulle bidra til å dempe konflikter ble ikke innfridd, da det motsatte skjedde. Det er grunnen til at DNT var tidlig ute med å foreslå en time-out for utbygging av vindkraft på land. 

Det finnes 600 vindturbiner i Norge, og allerede gitte konsesjoner gjør at vi de neste tre årene vil få dobbelt så mange vindkraftverk i norsk natur som det vi har i dag. I det tempoet utbyggingen har blitt gjort over hele landet er det naturen, det biologiske mangfoldet og friluftsinteressene som taper. Det er derfor veldig bra at vi nå ikke skal bygge ut mer vindkraft før vi klarer å gjøre det på en måte som ikke ødelegger norsk natur for fremtidige generasjoner, sier Per Hanasand.

DNT vil bidra videre

Den videre prosessen må sikre bedre involvering av lokale og nasjonale interesser. DNT er klare til å bidra med sin lokalkunnskap over hele landet.
- Vi må handle nå, men vi kjøper oss ikke tid ved å bygge ned mer norsk natur. Forskerne er tydelige på at tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringen. Forsvinner urørt natur, forsvinner grunnlaget for liv og redningen for et bærekraftig klima. Vi er klare til å bidra slik at vi sammen finner veien for en mer naturvennlig fornybarsatsing i Norge, sier styreleder Hanasand.

DNT peker på at man må se på hvordan utviklingen innen havvind, vannkraft og energieffektivisering kan bidra til å gi oss den strømmen vi trenger for å elektrifisere samfunnet. DNT mener regjeringen bør åpne for at gitte konsesjoner vurderes på nytt dersom planene er endret betydelig etter at konsesjonen ble gitt, eller ny kunnskap om naturverdier i området har kommet til.

Skrevet av Nina Pettersen 18. oktober 2019