Pengegave fra Sparebank 1 SMN

Foto: NTT

Vi fikk en veldig hyggelig overraskelse på kontoret her om dagen! En pengegave på 10 000 kr fra Sparebank 1 SMN!

Sparebank 1 SMN Konsernet er eid av lokalsamfunnet i Midt-Norge og gir derfor utbytte tilbake til samfunnet fra sitt overskudd. Dette kaller de for samfunnsutbytte. Samfunnsutbytte deles ut til gode formål, som bidrar til å utvikle, støtte og skape bolyst. Vanligvis deles samfunnsutbytte ut etter søknad, men de har da nå altså valgt å la ansatte bestemme i denne runden, og da valgte ansatte ut Nord-Trøndelag Turistforening!

Her er bakgrunnen for at valget for disse pengene falt på oss: Sparebank 1 Konsernet har årlig en satstningskampanje, som i år heter SOFAKAMPEN. Fokuset går i år på å få folk opp av sofaen og ut i aktivitet, for å fremme folkehelse. Her synes vi deres organisasjon er en ypperlig bidragsyter, og dere var for oss da et naturlig valg, da vi valgte å dele ut pengene til et formål som går i tråd med Sofakampen.

Utbyttet er gitt dere av Sparebank 1 SMN Konsernet, herunder blant annet bank, megling, regnskapshus og bedriftsmarked. 

Vi sier tusen takk!!!

Skrevet av Hilde Thomsen 27. september 2019