Bygging av Stordalshytta er vedtatt!

NTTs styre vedtok i styremøte 23.sept å øke budsjett rammen slik at ny selvbetjent hytte på Stordalen kan realiseres. Et historisk vedtak for NTT og for Skarven turlag . 

Stordalshytta bygges på den gamle tomta for Bjørneggen søndre, g.nr 48 b.nr 1. i Meråker kommune i Nord-Trøndelag.
Den nye hytta skal erstatte Bjørneggen, som har fungert som selvbetjeningshytte for Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) de siste 30 år.
Stordalshytta blir en topp moderne turistforeningshytte for miljøbevisste fjellturister!

Hytta skal møte vår tids krav og framtidige krav til universell utforming, bekvemmelighet og rekreasjon, sikkerhet og miljøvennlighet, og samtidig skal den kunne tjene som samlingssted for både unge og eldre, større og små grupper av alle slag, men aller mest tjene behovene for naturelskere og fjellturister året rundt.

Det er vårt ønske og vår visjon at bruken av området skal tilpasses driften til reinbeitedistriktet og at vi kan bidra til å fremme samisk kultur. Essand reinbeitedistrikt har bidratt positivt gjennom hele prosessen. Vår intensjon er at hytta og området rundt skal kunne gjenspeile både gruvedrifta og reindrifta, samtidig som det skal stimulere flere til å besøke fjellområdene.

Stordalshytta vil være et betydelig økonomisk løft hvilket betyr at vi må mobilisere til storslått dugnadsbidrag, både når det gjelder økonomiske midler og arbeidsinnsats. Vi tilstreber som alltid å bruke lokal kompetanse og lokale leverandører.
For å kunne realisere prosjektet må vi ha tilstrekkelig finansiering på plass. Selv med storstilt dugnadsinnsats vil dette uansett kreve betydelige summer. Vi må ta frierhatten på og vandrestaven fatt, og henvender oss til både offentlige og private aktører for tilskudd og bidrag.

Skrevet av Nina Pettersen 24. september 2019