Godt oppslutning på støttemarsjen på Bessaker

Folk i alle aldre møtte opp og markerte sin støtte for naturen.
Folk i alle aldre møtte opp og markerte sin støtte for naturen. Foto: Fredrik Fredriksen

Folk i alle aldre møtte opp på støttemarsjen på Bessakerfjellet søndag. Over halvparten av de 50 oppmøtte hadde ikke sett et vindkraftverk før. Inntrykkene var sterke og alle var samstemte: «dette ønsker vi ikke på våre fjell!»

I litt sur vind ble det holdt mange gode appeller til lydhørt publikum. Fredrik Fredriksen i FNF ledet arrangementet og det var mange som takket for både vårt initiativ og engasjement i vindkraftsaken. Vi er godt fornøyd med oppmøte og det ble en markering hvor alle kjente på et felleskap hvor alle drar i samme retning, og at dette kan bli redningen for Namdalen. Styreleder i NTT, Arve Ingar Hjelde, bidro med både appell og musikalske innslag. Torgeir Strøm fra Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen oppfordrer folk til å melde seg inn i aksjonsgruppa og støtte det arbeidet de gjør for å bevare sine fjell og kystområder. Terje Haugen, leder for Fosen Reinbeitedistrikt, kunne fortelle at det langt på vei er umulig å drive reindrift i områder med vindkraft. Reindriftsnæringen opplever også at utbyggerne som skal fortelle om inngrepene så er det DE som forteller reindrifta hva som er viktig for reinen og ikke motsatt. Arve i NTT beklaget til reindrifta at NTT/DNT ikke har kjempet med dem på et tidligere tidspunkt. Frode Stallvik fra Naturvernforbundet i Namdal orienterte om viktige naturkvaliteter som risikerer å gå tapt for alltid. "Det er først i senere tid at jeg har innsett hvor store inngrep vindkraft medfører", sa Frode Stallvik. 
NTT takker alle som deltok og bidro i støttemarsjen. Arbeidet fortsetter og neste fase vil være å kontakte samtlige kommunestyrerepresentanter i alle de kommunene som er en del av analyseområdene, sier daglig leder Nina Pettersen. 
Arve Ingar Hjelde laget en sang til arrangementet:  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/7888d3cc95c7a3405f95daca8e449c61a8e39788.mp3
Han har også spilt inn "Skal hilse fra fjellet": https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/38ebe28c8d849c36df5952b55adc5797a292ed6b.mp3

Det ble en sterk opplevelse for mange med Arve sin sang og musikk. 

Skrevet av Nina Pettersen 14. mai 2019