VIPPS som betalingsalternativ

Nå kan du benytte VIPPS som et betalingsalterativ for losji og proviant på våre hytter. Vårt nummer er 552570. Følger du anvisningen, vil VIPPS sin betalingsprosess være rask og enkel. Det er fortsatt også mulig å bruke den tidligere betalingsmetoden. Benytt det som du synes er best og enklest.

Skrevet av Hilde Thomsen 9. april 2019