Hyttebooking

Alle rommene med forhåndsbestilte senger er merket på denne måten
Alle rommene med forhåndsbestilte senger er merket på denne måten Foto: Åsmund Steen

DNT har innført booking av senger på mange av hyttene, og i NTT har vi åpnet for dette tilbudet for Skorovashøtta, Veresstua og Ferslia. Det er kun noen senger som kan bookes, og våre hytter vil som tidligere være åpne for alle og vil fortsatt være låst med DNT-nøkkel.

Gjennom tilbudet om booking ønsker vi å tilby forutsigbarhet for den som ønsker å bestille samtidig som vi ivaretar fleksibiliteten med at det alltid er plass på DNTs hytter. Husk at det er god hytteskikk å være fleksibel og ta hensyn til eldre og barnefamilier når hyttene er fulle.
I løpet av høsten vil NTT evaluere ordningen, og deretter vurdere å utvide tilbudet til flere hytter.

Regler for forhåndsbooking og fordeling av senger:
·Ankomst før kl. 1900: En booket seng må gjøres krav på før kl. 19.00, og den som har booket seng må dokumentere dette og skrive seg inn i protokollen.

·Etter kl. 19.00 kan ledige senger brukes av andre gjester. Gjelder bookingen for flere dager er det nok å være ankommet før kl. 19.00 den første dagen.

·Forskuddsbetaling er gyldig ved sen ankomst. Hvis du har booket og ankommer hytta etter kl. 19.00, gjelder forskuddsbetalingen, men fortrinnsretten faller bort og du må velge seng etter hva som ledig. 

·Du kan booke seng på samme hytte i tre netter etter hverandre. Du er velkommen til å bo på samme hytte utover tre netter, men du har ikke lenger fortrinnsrett til seng.

·DNT-medlemmer har fortrinnsrett til senger som ikke er booket. Andre fortrinnsretter enn booking av seng faller bort på de hyttene hvor v bookingsystemet er innført.

·Er du forhindret fra å bruke bookingen på hytta på den dato du har bestilt, har du rett til å benytte betalingen på en annen selvbetjenthytte inntil fem dager før eller etter bestilt ankomstdag.

·Avbestilling skjer på nettet eller til den foreningen som eier hytta. Ved avbestilling gis full refusjon inntil 10 dager før ankomstdagen. Avbestillingsregler finnes på bekreftelsen fra bookingen eller på www.ut.no.

·Større grupper tar som tidligere kontakt med NTTs kontor.

Skrevet av Nina Pettersen 26. juni 2018