Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte NTT 2017

Onsdag 21. mars avholdte NTT årsmøte for 2017. Årsmøtet ble ledet på en kyndig måte av styreleder Arve Ingar Hjelde og etter kaffe og kaker ble det vist flott bilder av Tommy Lien fra Barnas Turlag Stjørdal

Det nye styret i NTT består av:
Arve Ingar Hjelde (styreleder)
Bjørg Ekker (nestleder)
Marit Oline Haugen (styremedelm)
Nils Morten Furan (styremedlem)
Grethe Hesselberg (styremedlem)
Asgeir Langås (styremedlem)

Årsmøtepapirer finnes på
https://nt.dnt.no/aarsmeldinger/

Skrevet av Aasta Folvik 23. mars 2018