Prestøyhytta stenges i byggeperiode

Prestøyhytta er under ombygging.
Prestøyhytta er under ombygging. Foto: NTT

NTT’s selvbetjent hytte, PRESTØYHYTTA, som ligger i Selbu kommune og i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, holdes stengt i perioden 12.februar – 11.mars pga ombygging.  

Prestøyhytta er under ombygging og i den forbindelse vil den i ukene 7 - 11 være stengt. Fjellvandrere som trenger ly vil selvfølgelig kunne komme seg inn slik som tidligere, men kjøkken, tørkerom og proviantlager er blant funksjonene som vil være begrenset i denne perioden.

Skrevet av Nina Pettersen 5. februar 2018