NTTs nye selvbetjenthytte i Vera åpnet

Veresstua ble åpnet lørdag 27.januar 2018
Veresstua ble åpnet lørdag 27.januar 2018 Foto: NTT

En stor dag for NTT og fjellvandrere; Veresstua ble lørdag 27.januar 2018 formelt åpnet. Det ble en fin markering hvor vi fikk muligheten til å takke alle som har bidratt. Hytta er selvbetjent og med 10 sengeplasser; og ligger idyllisk til ved NTTs sti i Vera. Velkommen til Veresstua og Vera for gode naturopplevelser.

Dette er en milepæl i NTTs historie. Foreningen har i flere år jobbet med en overnattingsløsning for fjellvandrerne som kommer til Vera. Og det er derfor en glede for oss i NTT å kunne åpne nettopp Veresstua. Det er mange vi ønsker å takke som har bidratt til hytteprosjektet.
Først ønsker vi å takke innbyggerne i Vera som gjennom generasjoner har huset og bistått fjellvandrerne som har kommet ned til bygda. Og mange har gode minner fra tiden Sveet hadde sitt gjestgiveri. Våre veteraner Jon- Otto Leifseth og  Johan Austeen har begge hatt et positivt engasjement når det gjelder Vera og fjellområdene her. Grunneier og gårdbruker Arve Gunnar Haldorsen har hatt en vesentlig rolle for at Veresstua er blitt realisert. Arve Gunnar sørget for tomta og formidlet kontakt med de som hadde tømmerkassen. Tømmerkassen er laftet av Magnar Bakken, som har vært med på flere av NTTs hytteprosjekter. Arve Gunnar har bistått med både utstyr og maskiner, gruskjøring, veibrøyting, og flere i familien har stilt opp ved flere anledninger, blant annet var svigersønnen med på selve flyttesjauen. Vi er veldig glad for at han også har påtatt seg oppgaven som hyttetilsyn for Veresstua. Innherred turlag og  NTTs styre gjorde raske vedtak og beslutninger, og prosjektet fikk topp prioritet. Det fortjener også en takk og all ære til styrene for det.
Det var bokstavelig talt et nytt løft for foreningen når tømmerkassen ble flyttet fra gården ved kapellett. Verdal kran og Montasjeservice sørget for trygt og solid kranløft og transport. Både Arvid Vada, hyttenabo Tore Holmli, NRKs fotograf, Nils Morten Furan, Oddvar Skjerve og Nina Pettersen var heldig å være med når selve flyttinga ble gjort. Og det ble en veldig fin reportasje på både NRK midtnytt og på Norge Rundt. Men det er ikke bare å flytte ei hytte uten at det er ei tomt og en vei som er klargjort. Foruten de som er nevnt har vi fått veldig god hjelp av både Oddbjørn Ranheim, Bjørnar Halmsberg, styreleder Arve Ingar Hjelde, og ikke minst har Værdalsbruket stilt med grus til oss. Det setter vi stor pris på.Veresstua er et spennende prosjekt da det er basert på både dugnadsinnsats og profesjonell byggeledelse. Vi har hatt et utmerket samarbeid med Grande Entreprenør med Vigdis Skrove som prosjektleder. Tusen takk til Vigdis for både høy kompetanse og tålmodighet og som har sørget for at alle godkjennelser, tillatelser og dokumentasjoner er på plass.
Takk til dere som har gitt oss møbler, Røra Mekaniske verksted har gitt oss beslag, og andre har gitt oss strøm. NTE har sponset byggestrøm hele perioden. I tillegg har de installert og montert strømmen i hytta. Flere har stilt opp på dugnad, blant annet Knut Kirknes, Ingar Kyllo, Hermann Storflor og Asbjørn Løvås; tusen takk til dere alle sammen!
Ingen hytte uten kjøkken! Jan Egil og Brit Skjesol har sørget for å velge ut, handlet, transportert og montert kjøkkenet.Kjøkkenet ble veldig fint og vi vet mange fjellvandrere og andre hyttegjester vil nyte gode måltider laget på dette kjøkkenet i mange tiår fremover. I tillegg har de bidratt til å gjøre det veldig hyttekoselig med nye gardiner på stua.
Men ingen hytte uten penger heller. Olav Thons stiftelse har bidratt med nesten 400 000 kroner til Veresstua! Det er en stor sum for oss, og helt avgjørende for at vi kan finansiere hyttene våre. Tusen takk til Olav Thon og hans stiftelse for bidraget.

Foruten at mange timer med beising, sying, rydding, vasking med mer, har  Kjellrunn og Anne Grete lånt bort karene sine Oddvar og Nils Morten store deler av året til turistforeningen og Veresstua. Uten derest positive engasjement og oppmuntring på hjemmebane hadde vi ikke vært i mål.
Nils Morten Furan og Oddvar Skjerve har tilsammen lagt ned 1000 dugnadstimer på Veresstua. De har ledet og organisert alt dugnadsarbeidet og har gjort en formidabel innsats. Takket være deres dugnadsinnsats er Veresstua blitt en realitet. Tusen takk alle sammen og velkommen til Veresstua.

Skrevet av Nina Pettersen 29. januar 2018