Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Nytt utbygg på Prestøyhytta

Prestøyhytta
Prestøyhytta Foto: NTT

Prestøyhytta skal få nytt tilbygg og et skikkelig løft. Antall sengeplasser utvides fra 12 til 20, og i tillegg til en hems vil hytta få en mer hensiktsmessig innredning med nytt inngangsparti, tørkerom, nytt kjøkken og større proviantrom.

Allerede tirsdag 22. august vil en dugnadsgjeng på 6 personer dra inn for å rive platting og sørveggen på hytta og rydde tomta for kratt og trær. Onsdag 23. august vil Helitrans fly inn en minigraver og det nye tilbygget som er prefabrikkert hos Selbu Byggtre, som også vil sette opp tilbygget. De vil også forberede og støpe pilarer til et nytt anneks. Etterhvert vil det også bli gjort endringer inne i den eksisterende hytta slik at innredningen vil bli mer hensiktsmessig. 
I byggeperioden vil det være mulig å bo og bruke hytta og annekset som vanlig, men som ved alle større byggeprosjekter så kan det bli noe redusert.

Bakgrunnshistorie:
Prestøyhytta er en av hyttene langs Sylanekspedisjonen (Norge på tvers), og er NTTs mest besøkte selvbetjenthytte. Sylanekspedisjonen er en såkalt SignaTur. Den er et yndet turmål; både for dagsturer og overnatting, sommer som vinter. Tidens tann har også tæret på hytta, og flere ganger har vi opplevd at det ikke har vært tilstrekkelig med sengplasser for fjellvandrerne. Vi har i to somrer satt opp lavvo med liggeunderlag og ekstra dyner og pledd, for å kunne tilby et alternativ. Dette er ingen langsiktig god løsning og vi ønsker å utvide kapasiteten, samt renovere med blant annet nytt kjøkken. Det har stor betydning for både sikkerhet og bruksnytten at vi får renovert innvendig, samtidig som vi kan utvide med nytt inngangsparti og flere sengeplasser.


Hytta ble bygd av Kjelstad sag og høvleri på bestilling fra «Stiftelsen vandringsleden Västerbotten- Trondheimsfjorden», og ferdigstilt i 1981. Etter ferdigmerking av løypene/stiene ble Trondhjems Turistforening og Nord- Trøndelag Turistforening tilbudt overtakelse av hyttene, hhv Prestøyhytta og Kvitfjellhytta. TT takket nei, mens NTT takket ja, og fikk også tilbud om å overta Prestøyhytta.
Prestøyhytta var oppført i laftet plank, og ble etter kort tid kledd med ytterpanel 19*123 mm. I forhold til besøkstallet ble antall sengeplasser for lite, og i 1996-1997 ble hytta utbygd med et soverom for 4 personer, tørkerom og et litt større oppholdsrom. Proviantlageret ble flyttet fra annekset til hovedhytta, og dermed hadde vi 10 sengeplasser i hovedhytta og 2 sengeplasser i annekset.

I 2016 ble det byttet vinduer, tak, pipebeslag, takrenner og nedløp. Dette arbeidet, i tillegg til nytt utedo ble ferdigstilt september 2016. Ny inngangsdør ble for noen år siden satt inn på sørveggen av sikkerhetsmessige grunner for å unngå de store snømassene som i mange år skapte problemer med inngangen på østveggen. Dette er ingen langsiktig heldig løsning, da man kommer rett inn i oppholdsrommet.

Det nye tilbygget blir på cirka 20 kvm, skal gi 8 nye sengeplasser, nytt tørkerom og ny inngang. Ved om ominnrede eksisterende hytte med nytt kjøkken, ny pipe, nytt proviantrom, mener vi at dette vil dekke behovet og gjøre Prestøyhytta både mer funksjonell, sikker og trivelig.
Mye av arbeidet er tenkt på dugnad, men vi må ha et profesjonelt firma til å sette opp tilbygget.

Prestøyhytta vil fortsatt være en selvbetjent hytte, og da med 20 sengeplasser + ekstra madrasser.

Skrevet av Aasta Folvik 17. august 2017