KOM DEG UT-DAGEN (Barnas Turlag Steinkjer)

Barnas Turlag Steinkjer inviterer til KOM DEG UT-DAGEN pål Svarttjønna
Turen er gratis og åpent for alle :-)
På Barnas Turlag sine turer har foreldre/foresatte selv ansvar for de barna de har med seg.
Mer informasjon kommer. Følg med på Facebooksida til Barnas Turlag Steinkjer.

KOM DEG UT-DAGEN (Barnas Turlag Steinkjer)

Barnas Turlag Steinkjer inviterer til KOM DEG UT-DAGEN pål Svarttjønna Turen er gratis og åpent for alle :-) På Barnas Turlag sine turer har foreldre/foresatte selv ansvar for de barna de ...