KOM DEG UT-DAGEN (Barnas Turlag Grong)

Aketur på Fossland:)

Turen er gratis og åpent for alle :-)

På Barnas Turlag sine turer har foreldre/foresatte selv ansvar for de barna de har med seg.
Mer informasjon kommer. Følg med på Facebooksida til Barnas Turlag Grong.

KOM DEG UT-DAGEN (Barnas Turlag Grong)

Aketur på Fossland:) Turen er gratis og åpent for alle :-) På Barnas Turlag sine turer har foreldre/foresatte selv ansvar for de barna de har med seg. Mer informasjon kommer. ...