Årsmelding 2018
Årsmøte i NTT ble avholdt i Namsos torsdag 21.mars 2019.