Årsmøtedokumenter NTT 2020                                                                                                                                                                                           Årsmøtet ble avholdt digitalt 17. mars 2021

Årsmøtedokumenter NTT 2019
Årsmøtet ble avholdt digitalt 15.april 2020

Årsmelding NTT Innherred turlag 2019 ​​​​​​​                                                                                                                                                                           Årsmøtet ble avholdt på Verdal 4. februar 2020

Årsmelding NTT Namdal turlag 2019                                                                                                                                                                                 Årsmøtet ble avholdt i Namsos 6. februar 2020

Årsmelding NTT Skarven turlag 2019                                                                                                                                                                            Årsmøtet ble avholdt på Stjørdal 10. februar 2020

Årsmelding 2018
Årsmøte i NTT ble avholdt i Namsos torsdag 21.mars 2019.